خرید بیت کوین از شما

30,261,000
تومان

فروش بیت کوین به شما

30,261,000
تومان

وضعیت حرکت قیمت بیت کوین 5 دی 96

علت رکود بازار بیت کوین

به علت ریزش بیش از 6000 دلار قیمت بیت کوین طی هفته های گذشته ، اکثریت دارندگان بیت کوین بیت کوین را نگه داشتند و بنابر این رکودی در بازار بیت کوین ایجاد شد به گونه ای که اکثر اکسچنجر ها موجودی نداشتند که بخواهند بفروشند لذا برخی مشتریان سوالشان این است که چرا وقتی قیمت پایین است اکسچنجر های بیت کوین فروشنده نیستند. بله دلیل مشخص است چون فروشنده ای وجود ندارد که بیت کوین را به اکسچنجر ها بفروشد.

قیمت بیت کوین ار هفته پیش همچنان نزولی است و قیمت از کانال های حمایتی زیادی عبور کرد تا به کانال 10000 دلاری رسید که تنوانست آن را بشکند و به سرعت قیمت خودش را به بهلای 12000 دلار تثبیت کرد. تا اینجا که هم اکنون قیمت بیت کوین به 15000 دلار رسیده.

خرید و فروش های جسته گریخته ای بین هموطنان بین قیمت های 67 تومان تا 73 تومان انجام شد. باید منظر بود و دید که آیا این بار هم بیت کوین سطح مقاومتی را مانند همیشه می شکند یا بر عکس سیر نزولی می کند.

www.bitcoinbuy.ir