خرید بیت کوین از شما

30,261,000
تومان

فروش بیت کوین به شما

30,261,000
تومان

قیمت بیت کوین -18 آذر96

انچه در این روز گذشت

ریزش قیمت بیت کوین از 15200 دلار به 13200 دلار و حرکت شدید قیمت به سمت پایین . حدود 8 درصد کاهش قیمت را دریه روز شاه بودیم که البته دیری نپایید که خریداران بیت کوین شروع به خرید از لول های پایینتر کردند و قیمت بیتکوین مجدد افزایش یافت تا این که به 14400 دلار رسید.

در مجموع قیمت ناپایدار بود. هم اکنون قیمت روی دلاری 72 میلیون تومان توسط صرافی ها خرید و فروش می شود.

نرخ تبادل خرید بیت کوین در شبکه امروز بین 9 دلار تا 25 دلاربود.

همچنان دو گروه از کارشناسان مخالف یکدیگرند آنها که خبر از نزول می دهند و آنان که از بیت کوین 50000$ صحبت می کنند

افتتاح حساب بیت کوین

www.bitcoinbuy.ir